Akupunktur

Mille giver akupunktur her på klinikken. Hun er uddannet ved Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Akupunktur og Smerte. Uddannelsen i akupunktur er baseret på sundhedsvidenskabelig forskning.

fysioterapeuter akupunktur
Størstedelen af fysioterapeuters patienter er præget af smerter og det er her akupunktur er relevant

Et behandlingsforløb:
Normalt indsættes omkring 6 nåle, og de sidder i ca. 20 min. Der behandles 1-2 gange pr. uge og efter 3-5 behandlinger vurderes effekten. De tynde nåle påvirker patientens nervesystem, som vil medføre smertelindring, øget blod-gennemstrømning og afspænding af muskler. Under de 20 min. kan patienten ofte mærke en ”varme”, ”prikken” og evt. en sovende fornemmelse som stråler ud fra hvor nålene sidder. Spørg Mille for at få mere information, eller se på www.dffas.dk

Patienter hvor vi kan anbefale akupunktur er: tennisalbue, golfalbue, skulder-, ryg- og knæ problemer samt gigtsmerter.

Af andre typer hvor vi har erfaring for at akupunktur hjælper er hedeture og fordøjelsesproblemer, behandling af denne type problematikker er uden henvisning, dvs. der ydes ikke tilskud fra sygesikringen.